Cara Membuat Senarai yang Boleh Diklik di PowerPoint

PowerPoint Microsoft adalah aplikasi perisian yang memungkinkan untuk membuat tayangan slaid yang bermaklumat dan menghiburkan. Dengan PowerPoint, anda boleh menambahkan pelbagai ciri menarik perhatian ke tayangan slaid anda, termasuk halaman Web multimedia dan berangkai, semuanya dihubungkan ke titik utama pada slaid di mana sahaja yang dikehendaki. Titik utama ini boleh merangkumi senarai di halaman, membuat senarai yang dapat diklik yang menambahkan elemen interaktif ke tayangan slaid anda.

1

Klik pada tab "Masukkan" di bahagian atas aplikasi PowerPoint dan kemudian klik pada butang "Kotak Teks". Tekan butang tetikus sambil menyeret tetikus ke slaid di mana anda ingin meletakkan senarai yang dapat diklik untuk membuka kotak teks baru.

2

Taipkan senarai item untuk senarai yang dapat diklik ke dalam kotak teks. Sorot item setelah masuk dan gunakan kotak fon dalam menu tab "Rumah" untuk memilih jenis dan gaya fon untuk daftar. Klik ikon peluru atau penomboran untuk menambahkan peluru ke dalam senarai anda atau untuk membuat senarai bernombor.

3

Sorot setiap item dalam senarai, dan kemudian klik pada tab "Masukkan" di menu utama. Tekan butang "Tindakan" untuk menerapkan tindakan pada item senarai agar item dapat diklik. Beberapa contoh tindakan termasuk menukar slaid yang berbeza dalam persembahan, melancarkan aplikasi berasingan atau memulakan makro ketika item tersebut diklik. Masukkan tindakan yang diinginkan dalam kotak yang berkaitan dalam menu tetapan - misalnya, makro tertentu di kotak makro - dan kemudian tekan butang "OK" untuk menetapkan tindakan tersebut ke item daftar. Tekan ikon "Hyperlink" di menu Insert untuk membuka lokasi Internet yang dipautkan apabila mengklik item tersebut atau untuk membuka fail multimedia atau gambar yang disimpan di cakera keras sistem anda.

4

Tetapkan tindakan untuk setiap item yang tersisa dalam senarai untuk menyelesaikan pembuatan senarai yang dapat diklik.