Cara Mengira Kadar Campuran Setiap Jam untuk Agensi Iklan

Agensi pengiklanan biasanya membayar perkhidmatan dengan harga setiap jam yang berbeza-beza. Kelainan ini nampaknya berlaku kerana kadar setiap jam diberikan kepada pekerja yang berlainan di agensi pengiklanan atau kadar yang berbeza dikenakan untuk pelbagai jenis pekerjaan. Sebagai contoh, sebuah agensi pengiklanan dapat menagih dengan harga yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pengurusan kanan atau kempen yang diiklankan cetak berbanding kempen dalam talian. Kadar campuran adalah kadar purata yang dikenakan oleh agensi pengiklanan berdasarkan kadar setiap jam yang ditagih.

1

Tentukan kadar per jam yang dikenakan oleh agensi pengiklanan dan jumlah jam yang dinilai pada setiap kadar ini. Sebagai contoh, anggap agensi iklan menagih 200 jam dengan harga $ 100 sejam, 300 jam pada $ 200 sejam dan 50 jam pada $ 400 sejam.

2

Gandakan kadar setiap jam dengan bilangan jam yang berkaitan dengan kadar itu dan cari jumlah angka ini. Meneruskan contoh yang sama, 200 kali $ 100 ditambah 300 kali $ 200 ditambah 50 kali $ 400 sama dengan $ 20,000 ditambah $ 60,000 ditambah $ 20,000, berjumlah $ 100,000. Ini mewakili jumlah caj yang ditagih oleh agensi pengiklanan.

3

Tentukan jumlah jam yang ditagih oleh agensi pengiklanan. Meneruskan contoh yang sama, 200 tambah 300 ditambah 50 sama dengan 550 jam.

4

Bahagikan jumlah caj yang ditagih oleh agensi pengiklanan dengan jumlah jam yang dikenakan. Meneruskan contoh yang sama, $ 100,000 dibahagi dengan 550 sama dengan $ 181.82. Angka ini mewakili kadar campuran setiap jam yang ditagih oleh agensi pengiklanan.