Struktur Organisasi Bank

Bank menyediakan produk dan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan mereka sebagai pertukaran untuk memperoleh faedah dan yuran. Eksekutif perbankan mesti mempunyai pengetahuan mengenai instrumen monetari yang kompleks untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan kecukupan modal, pengurusan aset dan risiko kadar faedah. Struktur organisasi yang kuat dapat membantu bank berkembang maju sambil menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan.

Bank Eksekutif Mengawasi Kawasan Perniagaan Tertentu

Eksekutif bank biasanya bertanggungjawab untuk bidang perniagaan tertentu. Eksekutif perbankan komuniti memberi tumpuan kepada cawangan dan pejabat tempatan di peringkat tempatan. Pengurus lain mungkin bertanggungjawab untuk mengawasi pinjaman pengguna, yang memberikan pinjaman peribadi dan keluarga. Bahagian itu biasanya terpisah dari pinjaman komersial, yang membiayai perniagaan.

Umumnya ada ketua pengurusan kekayaan yang terpisah, yang berfokus pada melayani pelanggan yang memerlukan cukai, perancangan harta tanah, dan nasihat pelaburan. Akhirnya, bank biasanya akan melantik seorang Ketua Pegawai Operasi untuk memastikan kejayaan operasi harian di dalam syarikat. Eksekutif ini biasanya bekerjasama rapat dengan Lembaga Pengarah.

Pasukan Pengarah untuk Unit Perniagaan

Setiap eksekutif umumnya mempunyai sekumpulan kecil pengarah kanan untuk mengurus fungsi perniagaan dengan lebih dekat. Dalam perbankan komuniti, eksekutif akan menugaskan pemimpin kanan untuk menguruskan pengedaran produk dan yang lain untuk memberi tumpuan kepada pembangunan perniagaan. Pengawasan pinjaman pengguna dapat dibahagikan antara pelbagai perkhidmatan, seperti pinjaman rumah dan kad kredit.

Pinjaman komersial akan menetapkan beberapa pemimpin untuk memfokuskan pada usaha kecil dan yang lain kepada pelanggan korporat yang lebih besar, sementara kumpulan pengurusan kekayaan mungkin berpindah ke dalam perkhidmatan kepercayaan dan pengurusan aset. Setiap pengarah memiliki dan menerapkan visi dan arah strategik unit perniagaan mereka.

Pengurus Jabatan Unit Perniagaan

Walaupun para pengarah menentukan arah dan objektif unit perniagaan, penguruslah yang memutuskan bagaimana melaksanakannya. Perbankan komuniti akan mempunyai pengurus untuk bidang seperti akaun baru, operasi cawangan, dan perkhidmatan juruwang. Pinjaman pengguna akan menugaskan pengawas untuk pengurusan kredit jabatan, pinjaman pengguna langsung, dan fungsi pinjaman ekuiti rumah.

Perbankan komersial selalunya mempunyai pengurus yang bekerja di jabatan untuk urus niaga global dan yang lain untuk pengurusan portfolio korporat. Bahagian pengurusan kekayaan akan seterusnya membahagikan perkhidmatan perancangan mereka ke jabatan khusus untuk sekuriti, dana bersama, dan komoditi.

Kakitangan Bank Barisan Depan

Kakitangan bank berada di barisan hadapan dan sering menjadi wajah syarikat kepada pelanggan dan bakal pekerja. Bank mempunyai kakitangan operasi seperti industri lain, termasuk wakil sumber manusia, wakil perkhidmatan pelanggan, dan staf penjualan. Bank komuniti mungkin menawarkan lebih banyak perkhidmatan pengguna langsung yang mempunyai lebih banyak kakitangan barisan hadapan seperti juruwang, bank peribadi, dan perkhidmatan kurier.