Cara Menetapkan Peraturan di Excel

Anda boleh menggunakan Microsoft Office Excel untuk menetapkan peraturan pemformatan bersyarat untuk menangani senario yang rumit tanpa perlu membuat kod semua formula sendiri. Ini berguna apabila anda perlu membuat perbandingan atau melihat data dengan cepat yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan peraturan untuk menonjolkan sel yang mengandungi nilai melebihi jumlah tertentu atau menerapkan formula pada data penjualan anda. Anda boleh menggunakan peraturan pratetap Excel yang merangkumi senario biasa atau menetapkan peraturan tersuai anda sendiri untuk memenuhi keperluan perniagaan anda. Excel memberi anda kotak dialog mudah untuk membuat peraturan penetapan mudah.

1

Ketuk ikon "Microsoft Office Excel" dari skrin Mula Windows untuk melancarkan Excel. Anda mungkin perlu menatal untuk mencari ikon.

2

Klik pada butang "Office" di bahagian atas skrin aplikasi Excel anda. Klik "Baru" jika anda perlu membuat hamparan kosong. Sekiranya anda menggunakan buku kerja Excel yang ada, klik "Buka" dan cari fail di mesin atau rangkaian tempatan anda.

3

Pilih julat sel yang akan Anda gunakan aturan dengan mengklik sel pertama dalam rentang dan menyeret penunjuk tetikus anda ke sel terakhir dalam julat.

4

Klik pada tab "Rumah" dan kemudian klik "Pemformatan Bersyarat." Menu akan turun yang mengandungi beberapa set peraturan pratetap yang dapat anda pilih serta pilihan untuk membuat peraturan baru atau mengedit peraturan yang ada.

5

Pilih salah satu peraturan yang disenaraikan jika anda hanya perlu melakukan pemformatan cepat dan masukkan kriteria peraturan anda ke dalam kotak teks yang sesuai. Sebagai contoh, untuk menetapkan aturan yang menyoroti semua sel dalam rentang data yang Anda pilih dengan nilai lebih besar dari 6, pilih "Highlight Cells Rules", pilih menu "Greater Than" dan ketik "6" ke dalam kotak teks nilai. Ikuti prosedur yang serupa untuk menetapkan peraturan untuk pilihan pemformatan bersyarat lain yang disenaraikan.

6

Klik pada "Pemformatan Bersyarat" dan pilih pilihan "Peraturan Baru" jika peraturan anda tidak disenaraikan di menu. Ketik parameter khusus untuk peraturan baru Anda di kotak dialog peraturan yang akan ditampilkan di layar. Anda boleh menaip rumus rumit di kotak formula untuk menyesuaikan sepenuhnya peraturan baru anda. Klik butang "Format" untuk menetapkan elemen pemformatan seperti warna dan fon sorotan. Klik pada butang "OK" untuk menyimpan peraturan baru anda setelah selesai memasukkan parameter peraturan anda.