Perbezaan Antara Syarikat Insurans Yang Diakui & Tidak Diakui

Perbezaan antara syarikat insurans yang diterima masuk dan yang tidak dimasukkan terletak pada peraturan yang mesti dipatuhi. Peraturan yang bervariasi ini menghasilkan model perniagaan yang biasanya memfokuskan diri pada berbagai bidang pasar. Akibatnya, anda mungkin tidak dapat mendapatkan jenis insurans tertentu dari syarikat yang diterima yang ditawarkan syarikat yang tidak diterima, dan sebaliknya. Status syarikat sebagai syarikat penerbangan yang diakui tidak berdasarkan kesolvenan kewangan syarikat, yang dinilai secara bebas oleh sumber luar.

Petua

Perbezaan antara syarikat insurans yang diterima masuk dan yang tidak dimasukkan terletak pada peraturan yang mesti dipatuhi. Akibatnya, anda mungkin tidak dapat mendapatkan jenis insurans tertentu dari syarikat yang diterima yang ditawarkan syarikat yang tidak diterima, dan sebaliknya.

Syarikat Insurans yang Diakui

Syarikat insurans yang diterima adalah syarikat yang "diterima" oleh negara tertentu untuk menjalankan perniagaan sebagai syarikat insurans. Untuk menjadi syarikat penerbangan yang diterima, syarikat insurans mesti mematuhi peraturan Jabatan Insurans negeri tertentu. Selain memenuhi peraturan minimum untuk masuk, pembawa yang diterima juga harus mengajukan tarifnya kepada negara, yang harus disetujui oleh negara. Salah satu faedah bekerja dengan syarikat penerbangan yang diterima adalah bahawa negara mempunyai tanggungjawab untuk membayar tuntutan penanggung insurans, sehingga had yang ditentukan oleh negara, sekiranya berlaku kemungkiran syarikat.

Syarikat Insurans Tidak Diiktiraf

Syarikat insurans yang tidak diterima adalah syarikat yang tidak beroperasi di bawah undang-undang insurans negara masing-masing. Akibatnya, syarikat insurans yang tidak diterima tidak menikmati faedah apabila tuntutannya diselesaikan sekiranya berlaku kemuflisan. Walau bagaimanapun, syarikat yang tidak diterima juga mempunyai fleksibiliti harga yang jauh lebih tinggi, kerana mereka tidak perlu menyerahkan harga mereka ke setiap negara untuk ditinjau. Akibatnya, syarikat penerbangan yang tidak diterima boleh menginsuranskan kejadian berisiko tinggi, seperti gempa bumi, atau risiko khusus, seperti insurans liabiliti profesional, yang sering kali tidak dapat dilindungi oleh syarikat penerbangan yang diizinkan.

Refleksi Risiko Kewangan

Walaupun boleh menjadi anggapan semula jadi bahawa syarikat penerbangan yang tidak diterima lebih berisiko daripada syarikat yang diterima, itu tidak selalu berlaku. Oleh kerana syarikat penerbangan yang tidak diterima mempunyai fleksibiliti yang lebih tinggi dalam menentukan harga premium mereka, mereka dapat menetapkan harga yang cukup tinggi untuk membiayai risiko tambahan yang mungkin mereka ambil. Risiko kewangan yang diambil syarikat ditunjukkan bukan dengan statusnya yang diterima atau tidak diterima, tetapi oleh penilaian kewangannya. Agensi penarafan AM Best Company menilai risiko penanggung insurans dan memberikan gred surat untuk perbandingan yang mudah, dengan penanggung insurans pelarut memperoleh gred A ++ atau A +.

Sekatan dan Batasan

Oleh kerana syarikat penerbangan yang tidak diterima mempunyai garis lintang yang lebih tinggi dalam menetapkan harga mereka, insurans sering kali lebih mahal dengan syarikat penerbangan yang tidak diterima daripada syarikat penerbangan yang diterima. Syarikat penerbangan yang tidak masuk juga memiliki lebih banyak keleluasaan dalam menentukan batasan dalam polisi mereka, terutama mengenai liputan keadaan yang sudah ada, yang mungkin bertentangan dengan pengguna. Sebilangan penduduk AS yang bukan warganegara mungkin tidak dapat membeli insurans dari syarikat penerbangan yang diterima dan sebaliknya mesti mendapatkan polisi daripada syarikat penerbangan yang tidak diterima.