Objektif Sistem Penjualan & Inventori

Sistem penjualan dan inventori adalah penyelesaian perniagaan berasaskan perisian yang digunakan untuk mengesan aktiviti penjualan dan inventori secara serentak. Kedua-dua pengeluar dan penjual semula dapat memanfaatkan penyelesaian menyeluruh, di mana satu entri transaksi mencatat butiran yang diperlukan mengenai pelanggan, produk yang dibeli, harga dan tarikh sambil juga mengemas kini tahap inventori.

Objektif

Pada titik penjualan, perniagaan anda menerima wang tunai atau membenarkan pembayaran di akaun sebagai pertukaran barang. Ini mewujudkan aliran masuk tunai atau pendapatan dan aliran keluar inventori produk yang sepadan. Objektif utama penyelesaian perisian penjualan dan inventori yang meluas adalah untuk mengoptimumkan kecekapan dalam mencatat setiap faktor pertukaran. Dari segi sejarah, syarikat perlu menyelesaikan proses penyimpanan rekod yang berasingan untuk pendapatan dan perubahan inventori. Dengan penyelesaian ini, setiap faktor diselaraskan dengan satu entri dalam program perisian.