Cara Mengekstrak Fail Tar di Terminal

Tar adalah format fail biasa untuk arkib dalam sistem operasi berasaskan Linux dan Unix. Jenis fail ini biasanya digunakan untuk membuat cadangan fail dan direktori atau untuk memindahkan fail dan program melalui rangkaian. Anda boleh menyalin struktur direktori dari satu komputer dan memindahkan keseluruhan struktur direktori ke komputer lain di pejabat anda. Semua sistem operasi Linux mempunyai perintah Tar yang dipasang secara lalai, jadi pekerja anda tidak perlu menggunakan sebaran Linux yang sama. Fail tar dapat diekstrak ke direktori saat ini atau direktori lain yang ditentukan menggunakan perintah Tar.

1

Ketik "Terminal" di bar carian Pelancar di antara muka Ubuntu Unity. Sekiranya anda menggunakan sebaran Linux yang lain, klik pada menu utama dan pilih pilihan "Terminal," "Xterm" atau "Konsole".

2

Ketik perintah Change Directory dalam program terminal untuk menavigasi ke direktori yang berisi file tar, menggantikan "direktori", dengan nama direktori yang sesuai:

direktori cd

3

Ketik perintah Tar dengan argumen Ekstrak, Kata Kerja dan Fail untuk mengekstrak fail tar di direktori semasa:

tar -xvf nama fail.tar

Ganti nama fail yang ingin anda ekstrak untuk "filename.tar."

4

Ketik perintah berikut untuk mengekstrak file tar ke direktori tertentu, dan ganti "extraction_dir" dengan nama direktori yang ingin anda ekstrak fail ke:

tar -xvf filename.tar -C extraction_dir /