Bolehkah Rakan Minoriti Dipecat dari Perkongsian?

Pemecatan pasangan minoriti dari perkongsian perniagaan adalah mungkin, bergantung pada hak yang diberikan kepada rakan lain oleh perjanjian perkongsian syarikat. Sekiranya tidak ada perjanjian perkongsian yang sah, membuang pasangan minoriti menimbulkan pertarungan undang-undang yang sukar. Sekiranya pasangan minoriti tidak akan pergi secara sukarela, membubarkan perkongsian mungkin satu-satunya alternatif lain yang boleh dilaksanakan.

Peraturan Perjanjian Perkongsian

Memeriksa perjanjian perkongsian yang ada untuk klausa yang memungkinkan penamatan rakan kongsi yang ada adalah penting, dari sudut undang-undang, jika dokumen tersebut ada. Perjanjian perkongsian dapat memperincikan prosedur untuk memberhentikan rakan niaga minoritas atau mayoritas, termasuk tindakan mitra yang dapat mengakibatkan penamatan, dan prosedur pemungutan suara untuk memberlakukan penamatan. Perjanjian itu juga boleh mengandungi langkah-langkah untuk memberitahu rakan yang terlibat mengenai niat untuk mengikuti prosedur untuk mengeluarkan anggota perkongsian itu dari perniagaan. Mengikuti semua langkah yang diperincikan dalam perjanjian perkongsian adalah penting untuk pemberhentian yang memiliki kekuatan untuk bertahan di pengadilan sekiranya pasangan yang ditamatkan menuntut perniagaan.

Membeli Ekuiti Rakan Kongsi

Membeli kepentingan ekuiti pasangan minoriti atau majoriti dalam perkongsian perniagaan adalah wajib untuk penyingkiran sah rakan kongsi dari syarikat. Kepentingan ekuiti merujuk kepada pelaburan modal asal rakan kongsi dalam perniagaan, ditambah dengan faedah modal. Malah pelaburan kewangan rakan kongsi minoriti dalam perniagaan boleh mencapai jutaan dolar, bergantung pada ukuran syarikat dan tahap keseluruhan pendapatannya. Rakan niaga yang tersisa berkewajiban untuk membeli minat rakan kongsi yang berlepas dalam perniagaan, walaupun rakan kongsi yang tersisa memaksa pemergian melalui penamatan.

Tiada Perjanjian Perkongsian

Tanpa perjanjian perkongsian yang sah yang memberikan hak penamatan kepada rakan niaga, satu-satunya cara undang-undang untuk memaksa rakan kongsi keluar dari perniagaan adalah melalui proses pengadilan di mahkamah sivil. Pertempuran hukum seperti itu dapat mengakibatkan banyaknya biaya pengadilan dan penahan pengacara, dan penyelesaian ekuiti yang mahal untuk menghilangkan minat rakan niaga minoriti dalam perniagaan tersebut. Kecuali rakan kongsi yang tinggal dapat membuktikan kesalahan oleh rakan minoriti, termasuk penggelapan atau penyelewengan kewangan yang lain, memaksa pasangan itu keluar dari perniagaan adalah sukar untuk dilakukan.

Menjual Minat Perkongsian

Sekiranya tidak ada hak penamatan, rakan niaga yang ada dapat memilih untuk menjual minat dalam perkongsian tersebut sebagai cara untuk membubarkan perjanjian secara sah. Menurut Lawyers.com, jika sekurang-kurangnya 50 persen kepentingan modal dan keuntungan dalam perkongsian bertukar tangan dalam jangka waktu 12 bulan, perkongsian itu akan terbubar. Rakan kongsi boleh menggunakan strategi ini sebagai cara untuk menghilangkan minat dalam perniagaan sambil meninggalkan rakan minoriti yang bermasalah. Rakan niaga yang baru dibebaskan dapat memilih untuk mengembangkan usaha perniagaan baru tanpa rakan minoriti sebelumnya, atau memilih cara lain untuk mencari idea perniagaan lain.