Cara Bekerjasama Sebagai Anggota Pasukan Di Tempat Kerja

Kerja berpasukan di pejabat mencabar pekerja untuk berurusan dengan pelbagai pendapat, kaedah dan tahap pengalaman. Projek bersama yang berkesan memanfaatkan kekuatan setiap ahli pasukan dengan semua ahli menyumbang kepada keputusan akhir. Sebagai ahli pasukan, anda mungkin tidak bersetuju dengan rakan sekerja atau berjuang untuk bekerjasama dalam projek ini. Belajar berkompromi dan berkomunikasi secara berkesan dengan ahli pasukan yang lain membantu anda bekerja secara produktif ke arah tujuan bersama. Hasil kerja berpasukan yang berkesan adalah produk siap yang memenuhi atau melebihi jangkaan.

1

Kenal pasti matlamat hasil projek yang anda jalankan bersama pasukan anda. Bayangkan hasil yang berjaya untuk kerja sama.

2

Senaraikan sekatan jalan raya yang berpotensi dilihat untuk menghalang anda bekerja dengan berkesan dengan pasukan anda. Berikan idea untuk mengelakkan atau mengatasi cabaran tersebut. Sebagai contoh, jika ketua pasukan tidak berkomunikasi dengan baik, tawarkan untuk menjadi penghubung komunikasi untuk kumpulan. Pastikan semua ahli pasukan sentiasa dikemas kini dengan komunikasi biasa.

3

Tentukan peranan anda dalam kumpulan. Sekiranya anda bukan ketua pasukan, minta agar orang yang bertanggungjawab menetapkan tugas khusus setiap orang supaya anda memahami apa yang diharapkan daripada anda.

4

Menghadiri semua perjumpaan kumpulan atau sesi kerja. Ini memastikan anda memahami apa yang sedang berlaku dengan kumpulan dan mencegah sebarang maklumat atau perubahan yang terlewat terhadap rancangan kerja.

5

Berlatih kemahiran mendengar aktif setiap kali anda bekerja dengan kumpulan anda. Fokus pada orang yang bercakap, memegang pertimbangan dan pendapat anda sendiri sehingga anda mendengar semua yang diperkatakan orang itu. Minta penjelasan apabila perlu.

6

Catat semasa perjumpaan dan sesi kerja. Tulis perubahan pada garis masa atau aspek lain dari projek pada kalendar dan nota anda.

7

Rangkul persekitaran pasukan sebagai peluang untuk berkolaborasi dan belajar dari rakan sekerja. Elakkan masuk ke situasi pasukan dengan sikap negatif tentang bekerja dengan orang lain.

8

Berdebat dengan fakta dan logik dan bukannya pendapat yang mudah apabila timbul perbezaan pendapat dalam kumpulan. Konflik dapat menjadikan pasukan lebih kuat dan menghasilkan idea yang lebih baik kecuali ahli pasukan menggunakan serangan peribadi.