Cara Menghubungkan Sel Dari Satu Spreadsheet ke Yang Lain

Sel yang dipautkan dalam spreadsheet Excel mengemas kini data dalam masa nyata. Ini memastikan nilai tetap berterusan di antara halaman dan mengelakkan kesilapan kerana maklumat ketinggalan zaman. Anda juga boleh menghubungkan sel antara fail buku kerja yang terpisah sepenuhnya, selagi anda menyimpan kedua-dua fail di komputer yang sama atau dapat diakses melalui rangkaian pejabat anda.

Menghubungkan Dalam Buku Kerja

Untuk memautkan sel ke sel yang ada pada spreadsheet yang berbeza dalam buku kerja yang sama, gunakan format "= SheetName! CellLocation." Contohnya, jika buku kerja anda mempunyai dua hamparan bernama "Input" dan "Output", dan anda ingin memastikan sel A1 of Output dihubungkan ke sel A1 Input, klik A1 pada halaman Output dan taip "= Input! A1" tanpa tanda petik .

Pautan Antara Buku Kerja

Untuk memaut ke sel dalam fail Excel yang terpisah, buka kedua-dua fail. Klik sel yang ingin anda ubah dan taipkan tanda sama dengan. Tanpa menekan kekunci lain, beralih ke fail terbuka yang lain dan klik sel yang mengandungi data yang ada. Tukar kembali ke fail pertama dan tekan "Control-Shift-Enter." Pautan ini akan terputus jika anda memindahkan atau menghapus fail sumber.

Notis Versi

Maklumat dalam artikel ini berlaku untuk Microsoft Excel versi 2007 hingga 2013. Maklumat ini mungkin sedikit berbeza atau ketara pada versi atau produk lain.