Mengapa Media Audiovisual Dianggap sebagai Alat dan Alat Komunikasi yang Hebat?

Semasa cuba menyampaikan mesej atau idea, biasanya lebih mudah dan berkesan untuk melakukannya secara bersemuka daripada di atas kertas atau melalui e-mel. Ini kerana komunikasi bertulis atau audio sahaja mempunyai batasan tertentu yang boleh membingungkan mesej anda atau mengakibatkan salah faham. Komunikasi audiovisual memecahkan halangan tradisional komunikasi bertulis untuk memastikan bahawa khalayak anda memahami mesej dengan mudah, menghasilkan perbincangan dan kolaborasi yang lebih baik dalam perniagaan, pendidikan dan aplikasi peribadi.

Kejelasan

Salah satu faedah utama media audiovisual untuk komunikasi adalah kejelasan. Semasa anda menghantar e-mel atau menulis surat, anda mengetahui jenis nada dan suasana hati yang digunakan dalam surat itu, tetapi ia mungkin berbeza dengan penerima. Input audiovisual membolehkan kedua-dua pihak mengamati ekspresi wajah dan gerak isyarat, mendengar nada dan lenturan suara dan menggunakan isyarat audio dan visual untuk menjelaskan maksud dan kedudukan masing-masing.

Kepantasan

Baru 100 tahun yang lalu, komunikasi melalui surat-menyurat secara bertulis atau dari mulut ke mulut sering memerlukan minggu dan bulan. Sebagai perbandingan, komunikasi hari ini adalah segera, dengan penggunaan media audiovisual seperti telefon video, kamera web dan pertemuan tatap muka.

Pengekalan

Petunjuk audio dan visual, apabila digabungkan, meningkatkan pengekalan mesej. Menurut Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat, hanya 10 peratus maklumat disimpan ketika disampaikan hanya secara lisan dan hanya 35 peratus maklumat disimpan ketika disajikan hanya secara visual. Tetapi apabila alat audio dan visual digabungkan untuk menyampaikan mesej atau idea, 65 peratus maklumat itu disimpan. Perisian persembahan dan persidangan video boleh menjadi alat yang berkesan dalam perjumpaan dan kuliah kerana khalayak anda menerima dan memproses maklumat dengan lebih berkesan daripada yang dilakukan dengan pendekatan yang lebih tradisional.

Media

Dengan menambahkan video, alat bantu visual dan klip suara pada persembahan anda, anda membuat pengalaman multimedia. Ini membantu komunikasi anda menjadi lebih menarik bagi penonton menggunakan pelbagai media, dari mp3 hingga rakaman video hingga tayangan slaid gambar diam dan media sosial dalam talian.