Ciri dan Sifat Pengurus yang Baik

Pengurusan yang baik sangat penting untuk kejayaan perniagaan kecil. Pengurusan yang buruk mempengaruhi semangat kakitangan, perkhidmatan pelanggan dan kualiti produk anda. Oleh kerana perniagaan kecil mungkin hanya mempunyai sebilangan pengurus, malah seorang pengurus yang lemah dapat memberi kesan yang besar pada garis bawah anda. Pengurus yang berjaya mempunyai ciri umum yang boleh anda cari dan kembangkan dalam kakitangan pengurusan anda sendiri.

Kelayakan Kepimpinan

Pengurus yang baik harus dapat memimpin pekerja yang mereka uruskan. Sifat kepemimpinan merangkumi kestabilan emosi, semangat dan keyakinan diri, menurut Pentadbiran Perniagaan Kecil AS. Pengurus menunjukkan kestabilan emosi dengan tidak membiarkan kekecewaan dan tekanan menjadi berlebihan.

Antusiasme bermaksud pengurusnya bertenaga dan terlibat. Pengurus menunjukkan keyakinan diri dengan tidak terlalu terpengaruh dengan kesilapan atau kegagalan.

Kepentingan Komunikasi

Pengurus yang baik mesti dapat berkomunikasi dengan baik. Pengurus berkomunikasi dengan pekerja yang melaporkan kepada mereka, pengurus dan pelanggan lain. Komunikasi boleh dilakukan secara peribadi, melalui telefon atau melalui e-mel. Pengurus juga memudahkan komunikasi antara pekerja yang melapor kepada mereka.

Pengurus yang baik juga dapat mendengar dengan berkesan. Mereka meluangkan masa untuk mendengar apa yang dikatakan oleh pekerja dan pelanggan dan dapat berkomunikasi bahawa mereka memahami apa yang dikatakan dan bertindak dengan sewajarnya. Pengurus yang baik juga menyedari komunikasi nonverbal. Apa yang mereka lakukan berkomunikasi dengan kuat seperti apa yang mereka katakan. Pengurus yang baik menyedari contoh yang mereka berikan untuk pekerja yang mereka uruskan.

Organisasi dan Perancangan

Pengurus yang baik teratur. Mereka tahu apa yang perlu dilakukan dan bila perlu dilakukan. Mereka tahu dan memahami matlamat perniagaan anda dan apa yang perlu dilakukan oleh pekerja yang mereka selia untuk mencapai tujuan tersebut. Sekiranya anda memberi mereka tugas atau tujuan, mereka dapat merancang langkah-langkah yang terlibat dalam mencapai tujuan itu dan menyampaikan langkah-langkahnya kepada pekerja yang perlu melaksanakan langkah-langkah tersebut.

Tepat apa yang perlu dirancang berbeza-beza bergantung pada jenis perniagaan. Biasanya, pengurus yang baik perlu dapat merancang jadual, inventori dan anggaran jabatan.

Kemahiran Menyelesaikan Masalah

Pengurus yang baik dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah. Sama ada masalah personel, pelanggan yang kecewa atau vendor yang sukar, pengurus yang baik dapat memikirkan penyelesaian kreatif untuk masalah, dan kemudian melaksanakan penyelesaiannya. Pengurus yang baik juga bertanggungjawab terhadap masalah yang timbul daripada melihatnya sebagai tanggungjawab orang lain dan mengambil pendekatan etika untuk menyelesaikan masalah.