Definisi Perniagaan Kelestarian Operasi

Kelestarian operasi perniagaan adalah kaedah untuk menilai sama ada perniagaan dapat mengekalkan amalan sedia ada tanpa meletakkan sumber daya pada masa depan yang berisiko. Kelestarian dapat merujuk kepada salah satu dari berbagai bidang, walaupun sering dikaitkan dengan sumber daya ekologi. Kelestarian operasi juga tertumpu pada sumber sosial atau ekonomi.

Kelestarian Ekologi

Kesinambungan operasi dari sudut ekologi merujuk kepada kemampuan syarikat untuk menggunakan sumber semula jadi pada kadarnya sekarang tanpa menghabiskan sumber yang diandalkannya. Ini boleh menjadi perspektif syarikat atau perspektif industri. Kecekapan ekonomi global wujud ketika menyampaikan barang dan perkhidmatan meminimumkan kesan terhadap alam sekitar. Kelestarian ekologi melihat penggunaan sumber semula jadi syarikat, kitar semula dan pengurangan sisa melalui proses pengeluaran dan penjualan.

Kelestarian Sosial

Kelestarian sosial merujuk kepada kemampuan semua orang dalam komuniti untuk mengakses sumber yang sama atau serupa. Selalunya ini adalah bahagian program perancangan bandar. Syarikat besar yang ingin membangun kilang pengeluaran besar atau pusat pembangunan mungkin terlibat dalam kelestarian sosial, menunjukkan pemahaman tentang keperluan asas semua penduduk.

Kelestarian Ekonomi

Strategi pengembangan dan pertumbuhan perniagaan jangka panjang mesti mempertimbangkan kelestarian ekonomi. Sekiranya satu perniagaan mempunyai kesan dramatik pada keseluruhan keadaan ekonomi satu wilayah, kesannya tidak hanya akan mempengaruhi masyarakat di wilayah tersebut tetapi kemampuan perniagaan untuk terus dan maju. Fikirkan tentang bandar di mana kilang kereta menjadi pusat atau ekonomi. Sekiranya kilang ditutup, bandar dan penduduknya akan mengalami masalah ekonomi.

Pertimbangan

Perniagaan mesti memberi tumpuan lebih daripada sekadar produk, penjualan dan keuntungan untuk berjaya pada abad ke-21. Bagi sebilangan perniagaan, mengembangkan model kelestarian operasi dapat meningkatkan kos. Walau bagaimanapun, perkongsian industri dan komuniti mempunyai banyak faedah untuk perniagaan dari segi pekerja yang lebih baik dan imej awam yang positif yang menarik lebih banyak pelanggan yang ingin menyokong syarikat yang menyokong kualiti hidup yang tinggi untuk generasi ini dan masa depan.