Cara Melaporkan Hutang Subordinat pada Neraca

Perniagaan memerlukan modal untuk berkembang, tetapi pemiliknya mungkin enggan mencairkan bahagian syarikat mereka dengan mengeluarkan stok untuk mengumpulkan wang. Sementara itu, bank mungkin enggan mengambil risiko meminjamkan wang kepada syarikat kecil atau pertengahan. Dalam situasi ini, hutang subordinat adalah pilihan pembiayaan yang mungkin ingin digunakan oleh syarikat anda untuk mengumpulkan modal yang diperlukan apabila sumber lain tidak akan datang.

Definisi Hutang Subordinat

Sekiranya perniagaan menjadi tidak larut, pemiutang dilunaskan terlebih dahulu sebelum pemilik mendapat wang. Hutang yang harus dibayar oleh firma adalah peringkat, dengan prioriti tertinggi atau hutang kanan dibayar terlebih dahulu. Kewajiban hutang keutamaan yang lebih rendah adalah bergantung kepada hutang senior kerana ia dibayar hanya setelah hutang kanan dilunaskan sekiranya perniagaan tersebut dilikuidasi. Setiap hutang bergantung kepada semua hutang lain dengan keutamaan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pinjaman bank bercagar adalah hutang kanan dan bon adalah tunduk kepadanya.

Melaporkan Hutang Subordinat

Lembaran imbangan menyenaraikan aset syarikat diikuti dengan liabiliti dan ekuiti pemilik atau pemegang sahamnya. Sebagai wang yang dipinjam, hutang subordinat masuk ke bahagian liabiliti. Liabiliti semasa disenaraikan terlebih dahulu. Biasanya, hutang kanan dimasukkan ke dalam kunci kira-kira seterusnya. Hutang subordinat disenaraikan terakhir di bahagian liabiliti mengikut urutan keutamaan. Apabila perniagaan mengambil pinjaman atau menjual bon yang merupakan hutang subordinat, wang tunai atau harta tanah yang diperoleh dengan dana yang dipinjam akan ditambah modal dan masuk ke bahagian aset.

Isu Perakaunan Lain

Faedah untuk hutang subordinat mesti dibayar mengikut jadual biasa. Contohnya, pembayaran faedah bon biasanya dibayar setiap enam bulan. Faedah adalah perbelanjaan, bukan tanggungjawab. Sebagai perbelanjaan, faedah hutang subordinat dilaporkan pada penyata pendapatan syarikat dan bukan pada kunci kira-kira. Faedah hutang subordinat adalah perbelanjaan yang ditolak cukai pada penyata pendapatan. Juga, wang tunai yang diterima tidak meningkatkan ekuiti firma, yang bermaksud ia bukan pendapatan dan dengan itu tidak menimbulkan tanggungan cukai yang mesti dilaporkan pada penyata pendapatan.

Kebaikan dan keburukan

Hutang subordinat mempunyai kelebihan bahawa bahagian pemilikan perniagaan tidak dilemahkan oleh ekuiti tambahan. Wang yang dikumpulkan dapat digunakan untuk tujuan apa pun yang dibenarkan oleh syarat perjanjian pinjaman, tetapi biasanya syarikat menggunakan hutang subordinat untuk membiayai pertumbuhan. Sebagai contoh, perniagaan runcit mungkin menggunakan hutang subordinat untuk menambahkan lokasi kedai baru. Bank yang mempunyai hutang senior dengan perniagaan mungkin memandang baik hutang subordinat kerana meningkatkan jumlah aset pada kunci kira-kira yang ada untuk melunaskan hutang sekiranya syarikat gagal. Pada sisi negatifnya, hutang subordinat mempunyai lebih banyak risiko bagi pemberi pinjaman dan cenderung mempunyai kadar faedah yang tinggi. Selain itu, pihak pengurusan harus memastikan sumber tunai syarikat mencukupi untuk membayar hutang tambahan.