4 Kategori Nisbah Kewangan

Untuk membantu mengukur kemajuan dan keseluruhan kesihatan kewangan perniagaan kecil anda, diperlukan asas memahami beberapa prosedur perakaunan. Satu bidang perakaunan melibatkan penggunaan nisbah kewangan, yang dapat menunjukkan arah aliran kewangan atau menunjukkan bidang yang perlu diperbaiki. Bekerja rapat dengan akauntan untuk mendapatkan pemahaman tentang arti nisbah khusus anda terhadap perniagaan anda.

Nisbah Pertumbuhan

Nisbah pertumbuhan dapat memberikan petunjuk tentang seberapa pantas perniagaan anda berkembang. Sebagai contoh, satu jenis nisbah pertumbuhan adalah peratusan penjualan, yang membandingkan penjualan semasa dengan tahun sebelumnya. Peratusan pendapatan bersih menjadikan pertumbuhan penjualan selangkah lebih maju dengan menunjukkan keuntungan setelah mengurangkan kos operasi. Ada kemungkinan bahawa walaupun peratusan penjualan menunjukkan bahawa penjualan telah meningkat sebanyak 30 peratus, peratusan pendapatan bersih anda mungkin meningkat hanya sebanyak 20 persen kerana peningkatan biaya operasi.

Nisbah Keadaan Kewangan

Nisbah keadaan kewangan menunjukkan keseluruhan kesihatan kewangan perniagaan. Contohnya, nisbah hutang kepada ekuiti membandingkan jumlah hutang yang timbul, seperti pinjaman perniagaan dan baki kad kredit, dengan jumlah ekuiti, seperti jumlah aset perniagaan yang anda pegang. Semakin rendah hutang berbanding ekuiti, perniagaan anda yang semakin lemah adalah kemerosotan dalam keadaan ekonomi. Ini juga menjadikan anda lebih menarik bagi pemberi pinjaman sekiranya pembiayaan tambahan diperlukan.

Jangkaan Keuntungan

Nisbah keuntungan menunjukkan betapa menguntungkan perniagaan anda dalam bidang operasi tertentu. Margin untung kasar menunjukkan bagaimana penjualan dibandingkan dengan kos barang yang dijual. Anggapkan bahawa penjualan anda untuk jangka masa tertentu adalah $ 10,000 dan kos barang yang anda jual adalah $ 6,000. Untuk mengira margin keuntungan kasar, tolak kos barang yang dijual dari penjualan, yang akan sama dengan $ 4.000. Angka ini dibahagikan dengan jumlah penjualan, yang menghasilkan margin keuntungan kasar 40 peratus.

Nisbah Kecairan

Nisbah kecairan adalah perbandingan aset semasa dengan liabiliti semasa, yang merupakan petunjuk kemampuan syarikat anda untuk memenuhi obligasi jangka pendek. Sekiranya aset semasa anda berjumlah $ 500,000 dan liabiliti semasa sama dengan $ 400,000, nisbah kecairan anda ialah 5: 4. Semakin tinggi nisbahnya, semakin baik perniagaan anda dilihat oleh pemiutang jangka pendek.