Teknik Penilaian Strategi

Pengurusan strategik adalah proses mengembangkan misi dan tujuan organisasi, dan kemudian menguraikan langkah dan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan syarikat. Teknik untuk menilai keberkesanan strategi syarikat termasuk menilai kekuatan dalaman dan luaran yang mempengaruhi pelaksanaan strategi, mengukur prestasi syarikat dan menentukan langkah-langkah pembetulan yang sesuai.

Angkatan Dalaman

Penilaian strategi harus dimulakan dengan pemeriksaan kekuatan dalaman yang akan mempengaruhi kemampuan syarikat Anda untuk mengikuti rencana strategi. Penilaian anda harus mempertimbangkan nilai sumber syarikat seperti aset kewangan, maklumat hak milik dan orang-orang yang ada untuk membimbing syarikat untuk mencapai matlamatnya. Penilaian ini akan membantu anda memahami bagaimana aset ini dapat dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan syarikat. Semua kekuatan dalaman yang digabungkan inilah yang membezakan syarikat anda daripada pesaing anda.

Angkatan Luar

Teknik seterusnya untuk menilai strategi adalah dengan mempertimbangkan kekuatan luaran yang akan mempengaruhi kemampuan syarikat anda untuk menyelesaikan misinya. Kekuatan luaran utama yang mesti dihadapi syarikat anda adalah anda pelanggan. Pelanggan yang membeli produk dan perkhidmatan yang dihasilkan syarikat anda akan menentukan kejayaan syarikat anda. Adakah syarikat anda memenuhi harapan pelanggan anda? Bersama dengan pertimbangan pelanggan anda, anda mesti menilai kekuatan dan kelemahan pesaing anda. Adakah pesaing anda mempunyai keupayaan membezakan yang akan menarik pelanggan anda?

Mengukur Prestasi

Proses penilaian akan membantu anda menentukan apakah strategi yang anda kembangkan memimpin syarikat untuk memenuhi misi dan matlamatnya. Mulakan teknik penilaian ini dengan menilai apakah hasil yang telah dicapai melalui operasi syarikat berjaya. Nilai jika tenaga penjualan berjaya memenuhi semua matlamat penjualan. Sekiranya anda mempunyai kemudahan pembuatan, apakah target pengeluaran dipenuhi? Juga menilai sama ada syarikat anda dapat memperoleh bahagian pasaran yang lebih besar.

Membetulkan Prestasi

Setelah penilaian anda mempertimbangkan semua data prestasi sejarah syarikat, langkah seterusnya adalah menentukan langkah pembetulan apa yang harus diambil untuk memastikan operasi syarikat sesuai dengan rancangan strategi. Sering kali membuat pembetulan terhadap operasi strategik akan memaksa perubahan yang akan menimbulkan keberatan, namun perubahan adalah elemen penting dari proses pengendalian. Anda mesti memastikan syarikat dapat memenuhi semua matlamat strategik jangka pendek dan jangka panjangnya. Menyelaraskan operasi strategik adalah teknik penting dalam penilaian strategi.