Apakah Peranan & Tanggungjawab Pengurus Projek Strategik?

Pengurus projek strategik memberi tumpuan untuk mencapai hasil perniagaan. Projek yang diuruskan secara operasi cenderung lebih kepada hanya menyelesaikan kerja. Dengan memberi tumpuan kepada peningkatan kepuasan pelanggan, mengalahkan persaingan dan menganalisis data pasaran, pengurus projek strategik memastikan kejayaan dan keuntungan jangka panjang. Daripada memusatkan perhatian pada hasil jangka pendek, seperti memenuhi tarikh akhir dan beroperasi dalam anggaran, pengurus projek strategik mempunyai perspektif jangka panjang. Mereka memastikan bahawa matlamat projek mereka selaras dengan misi dan objektif strategik syarikat.

Pengurusan Portfolio Projek

Pengurus projek strategik mengendalikan projek yang menyumbang kepada kejayaan syarikat. Projek-projek ini mewakili peluang bagi organisasi untuk mengembangkan produk baru, menyelesaikan masalah atau melancarkan inisiatif yang dirancang untuk mengurangkan kos operasi, kecacatan atau pembaziran.

Sebagai pengurus program strategik, anda bekerjasama dengan pengurus lain, seperti profesional kewangan, untuk melaksanakan projek. Anda juga menganalisis portfolio projek untuk memastikan bahawa kerja sesuai dengan keputusan strategik. Pengurusan Projek Digital, sumber dalam talian untuk komuniti pengurusan projek, menggambarkan proses tersebut sebagai cara untuk merapatkan jurang antara pelaksanaan dan strategi, sehingga projek tersebut selalu selaras dengan misi keseluruhan organisasi.

Dengan menilai aliran proyek, menerbitkan laporan dan mengadakan mesyuarat tinjauan untuk memastikan projek tetap berjalan, pengurus projek strategik membolehkan organisasi memprioritaskan kerjanya. Ini menghasilkan nilai perniagaan yang nyata bagi seluruh syarikat.

Pengurusan Portfolio Sumber

Dengan mengurus sumber organisasi dengan berkesan, pengurus projek strategik memastikan syarikat mempunyai kakitangan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Anda mempermudah penggunaan sumber secara cekap di pelbagai projek dan memantau tren untuk memastikan penggunaan sesuai dengan tujuan strategik. Pengurus strategik yang berkesan membolehkan penjimatan kos dengan mengurangkan kelewatan kerana kekurangan sumber.

Contohnya, jika tujuan organisasi adalah mengurangkan jumlah bahan pemasaran bercetak, tetapi sumber yang berkaitan dengan bahan ini meningkat, anda mesti menyesuaikan peruntukan sumber yang berkaitan dengan percetakan.

Mentoring Pengurusan Projek

Pengurus projek strategik yang berpengalaman biasanya mempunyai tanggungjawab untuk membimbing pengurus projek yang kurang berpengalaman. Dengan berkongsi petua, teknik dan templat, mereka membantu orang lain belajar bagaimana melaksanakan peranan ini. Anda bekerjasama dengan ahli pasukan untuk memberi latihan mengenai inisiatif strategik, seperti meningkatkan kualiti. Anda juga biasanya memudahkan pertemuan dengan penaja dan pihak berkepentingan untuk mengenal pasti keperluan projek dan memastikannya sesuai dengan matlamat strategik syarikat anda.

Penilaian Alat Pengurusan Projek

Pengurus projek strategik yang berkesan menilai alat dan teknik yang digunakan oleh organisasi mereka untuk menguruskan projek. Dengan memastikan bahawa aplikasi memberikan faedah dan ciri yang diperlukan oleh organisasi, anda membantu memastikan integriti data, memastikan ketepatan penjadualan dan mengekalkan konsistensi di seluruh organisasi.

Kemahiran Pengurus Strategi

Pengurus projek yang sering tersekat dengan aspek operasi peranan mereka harus mencari peluang untuk bertindak dengan lebih strategik kapan pun mereka dapat. Komuniti pengurusan projek terkemuka, ProjectManagement.com, mencadangkan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan selalu memulakan dengan "mengapa?" Dengan mengalihkan perhatian anda kepada mengapa kami melakukan sesuatu, dan bukannya bagaimana kami melakukan sesuatu, anda dapat mula mengendalikan projek dan menyelaraskannya dengan tujuan organisasi yang lebih besar.

Kuncinya adalah berhenti memikirkan projek anda, atau tugas-tugas dalam projek, sebagai entiti individu, dan mula memikirkan nilai yang akan dibawa oleh projek tersebut ke strategi organisasi keseluruhan. Peranan pengurus strategik memerlukan pendekatan berorientasikan hasil, di mana fokusnya adalah pada hasil akhir dan bukannya prosesnya.