Peranan Strategik Ketua Akauntan

Ketua akauntan di sebuah syarikat boleh menjalankan banyak peranan, dari mengawasi penyediaan semua dokumen kewangan yang berkaitan dengan syarikat hingga menerapkan strategi kewangan yang dibuat oleh pihak pengurusan atau membuat keputusan pelaburan untuk firma tersebut. Sebagai ketua akauntan, anda boleh menganggotai pasukan pengurusan atasan untuk memainkan peranan penting dalam mengembangkan matlamat jangka panjang. Dalam perniagaan yang lebih besar, anda mungkin juga mengawasi pasukan profesional kewangan

Latar belakang

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, ketua akauntan kemungkinan besar memegang jawatan Akauntan Awam Bertauliah (CPA) serta perakuan yang berkaitan, seperti Penganalisis Kewangan Berkanun (CFA) atau Akauntan Pengurusan Bersertifikat (CMA). Di syarikat yang lebih besar, seorang ketua akauntan mungkin telah naik ke peringkat dan mendapat tempat di meja pengurusan. Pekerjaan jangka panjang sebagai profesional kewangan yang bekerja dalam pelbagai kapasiti memberi anda pemahaman khusus mengenai operasi dan budaya syarikat, menjadikan anda sangat sesuai dengan pekerjaan sebagai ketua.

Komunikasi

Selain mempunyai pandangan pertama dari semua urus niaga kewangan, penilaian hutang dan pendapatan syarikat dan matlamat strategik, anda boleh berinteraksi dengan kebanyakan ketua jabatan dan pekerja utama lain sebagai ketua akauntan. Anda perlu mengembangkan kemahiran komunikasi yang berkesan yang dapat diterjemahkan melebihi kakitangan kewangan anda untuk menyampaikan objektif syarikat kepada seluruh staf dan juga dapat menerjemahkan istilah kewangan yang rumit kepada pemilik atau ahli lembaga pengarah.

Pematuhan

Salah satu peranan utama ketua akauntan adalah memastikan syarikat anda mematuhi tanggungjawab kewangan dalaman dan luaran. Cukai gaji, penyata untung / rugi, pemfailan peraturan FCC dan syarat insurans mesti dikemas kini. Pembayaran tepat pada masanya kepada vendor boleh memberi kesan dramatik pada kemampuan syarikat untuk mengekalkan inventori. Selain itu, ketua akauntan biasanya mengendalikan audit tahunan atau suku tahunan buku syarikat dan pelbagai lejar jabatan atau berkoordinasi dengan juruaudit luar untuk melaksanakan tugas.

Mempelbagaikan

Menurut Persekutuan Akauntan Antarabangsa, ketua akauntan semakin berperanan lebih besar dalam mengembangkan perniagaan. Mereka sering memainkan peranan penting dalam perancangan strategik kerana perspektif mereka yang unik mengenai kesan kewangan rancangan masa depan. Sebagai tambahan kepada komunikasi dalaman, akauntan yang bertanggungjawab mengambil tanggungjawab menyampaikan maklumat kewangan syarikat kepada pemegang saham dan media. Seorang ketua akauntan, sering mengambil gelaran CFO, atau Ketua Pegawai Kewangan, berperanan sebagai penasihat, pendidik dan perunding mengenai semua perkara kewangan yang mempengaruhi syarikat.