Matlamat & Objektif untuk Jabatan Kewangan

Perniagaan kecil mungkin tidak mempunyai jabatan kewangan multi-pekerja, tetapi tujuan dan objektif untuk fungsi perakaunan mana-mana usahawan harus melampaui penyimpanan rekod yang tepat. Walaupun anda bukan BPA, menggunakan pelbagai teknik asas kewangan dapat membantu anda mengelakkan masalah wang, mencari peluang dan menguruskan aliran tunai anda untuk memaksimumkan produktiviti anda.

Petua

Matlamat untuk jabatan kewangan boleh merangkumi penganggaran strategik, pembatasan kos, pengurusan aliran tunai, pembayaran hutang, perancangan cukai dan penyimpanan rekod yang tepat.

Penganggaran dan Pengunjuran Strategik

Salah satu tujuan utama jabatan kewangan anda adalah untuk membuat dan memantau bukan sahaja keseluruhan anggaran syarikat anda, tetapi juga pelbagai anggaran fungsional atau jabatan. Penganggaran memerlukan penyelidikan untuk menganggarkan tahap pendapatan yang tepat berdasarkan ramalan permintaan.

Dengan menggunakan unjuran belanjawan tahunan, kakitangan perakaunan anda dapat membantu anda menetapkan sasaran untuk tujuan keuntungan dan untuk tahap perbelanjaan overhead dan pengeluaran. Overhead merangkumi kos seperti telefon, sewa dan pemasaran, sementara kos pengeluaran adalah yang berkaitan dengan pembuatan produk anda. Buat analisis varians anggaran bulanan atau suku tahunan untuk melihat apakah anda sesuai dengan pendapatan dan perbelanjaan anda atau jika anda perlu membuat perubahan sebelum perbelanjaan tidak dapat dilakukan.

Pengurusan Pembendungan dan Pembelian Kos

Untuk memastikan anda mendapat kualiti terbaik dengan harga terendah untuk bahan, bekalan dan perkhidmatan, jadikan pengurusan pembelian sebagai salah satu tugas jabatan kewangan anda. Wajibkan pekerja mendapatkan banyak tawaran atau mengemukakan beberapa justifikasi untuk pembelian besar, dan minta vendor, pembekal dan kontraktor anda menolak kontrak mereka setiap tahun. Cari trend tahap perbelanjaan untuk menentukan di mana anda dapat mengurangkan kos tanpa mengorbankan kualiti.

Pengurusan Aliran Tunai

Mengetahui kapan bil anda akan jatuh tempo dan kapan anda dapat mengharapkan pembayaran dari pelanggan yang telah anda bayar atau hasil penjualan yang lain sangat penting untuk perniagaan kecil. Tidak cukup untuk menunjukkan keuntungan di atas kertas, dan fungsi kewangan anda semestinya membantu anda menguruskan modal kerja dan kredit anda untuk memastikan anda cukup membayar bil anda setiap masa. Jadikan pengurusan penghutang sebagai peranan utama bagi jabatan kewangan anda.

Perkhidmatan Hutang dan Penggunaan Kredit

Membiarkan hutang anda tidak terkawal boleh memberi kesan jangka panjang yang serius terhadap perniagaan anda. Awasi penggunaan kredit anda, termasuk jumlah faedah yang anda hasilkan, penjadualan pembayaran anda dan status laporan kredit anda dan skor.

Perancangan Cukai Proaktif

Jangan tunggu sehingga akhir tahun untuk mengetahui apakah tanggungan cukai pendapatan anda. Gunakan strategi proaktif untuk menurunkan beban cukai anda, seperti menyusut nilai aset dan menawarkan faedah sukarela kepada pekerja yang membantu anda menurunkan cukai gaji.

Penyimpanan Rekod yang Tepat

Objektif terpenting dari mana-mana jabatan kewangan adalah menyimpan rekod kewangan yang tepat. Ini termasuk menolong anda memenuhi syarat undang-undang dan memastikan anda tidak membelanjakan lebih banyak daripada yang anda miliki secara tidak sengaja. Pertimbangkan audit luaran untuk mencegah penipuan, dan buat dasar dan prosedur untuk mengawal kontrak dan pembayaran.