Cara Melumpuhkan Kemas kini HP

Komputer HP perniagaan anda dilengkapi dengan Kemas kini HP, program yang mencari dan menggunakan firmware, pemacu dan utiliti terkini pada mesin anda. Secara lalai, Kemas kini HP dijalankan secara automatik dan memberitahu anda hanya apabila mendapat kemas kini. Sekiranya anda tidak mahu alat mencari kemas kini, anda boleh mematikannya sepenuhnya.

1

Klik "Mula | Semua Program | HP | HP Update" untuk membuka tetingkap HP Software Update.

2

Klik butang "Tidak Pernah" di bawah "Periksa Kemas Kini Perisian di Web."

3

Klik "OK" untuk menerapkan perubahan.