Kekuatan Persekitaran Sosial dalam Pemasaran

Pemasaran yang berjaya bergantung sebahagiannya pada kemampuan syarikat untuk menguruskan program pemasarannya dalam lingkungan sosialnya. Kekuatan persekitaran sosial adalah kekuatan yang melibatkan sikap dan kepercayaan bersama penduduk. Pengurus pemasaran semakin sukar menjalankan tugas mereka kerana fakta bahawa nilai, gaya hidup dan kepercayaan pengguna berubah jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Sebagai contoh, peranan gender telah diterbalikkan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah lelaki yang berbelanja bahan makanan.

Demografi Penduduk

Demografi melibatkan kajian faktor-faktor populasi seperti peratusan penduduk yang mempunyai pekerjaan, jantina atau bangsa. Ini selain faktor umum seperti kepadatan penduduk, ukuran populasi dan lokasi. Perubahan demografi dapat memberi kesan buruk terhadap usaha pemasaran syarikat: kadar kelahiran yang menurun di kebanyakan negara Barat, termasuk AS, mempunyai kesan yang jelas terhadap penjualan produk bayi. Perubahan komposisi umur, etnik dan jantina juga dapat mempengaruhi permintaan produk tertentu dalam kawasan tertentu.

Kesedaran Masa

Ramai orang kini bekerja lebih lama daripada sebelumnya - hampir 50 jam seminggu berbanding lebih dari 40 jam beberapa dekad yang lalu. Ini telah menyebabkan masa lapang yang tersedia untuk aktiviti membeli-belah dan bersantai. Orang yang kekurangan masa berusaha mendapatkan atau memaksimumkan masa lapang. Dari sudut pemasaran, ini bermaksud bahawa banyak orang, terutamanya isi rumah berpendapatan dua, dengan pendapatan lebih banyak tetapi kurang masa lebih bersedia membayar untuk kemudahan. Oleh itu, anda harus memasarkan produk yang dapat membantu pengguna menjimatkan masa atau menggunakannya sepenuhnya. Salah satu contohnya ialah minuman yogurt, Nouriche, yang membolehkan pengguna melakukan banyak tugas dengan memandu dan makan pada masa yang sama.

Peralihan Peranan Jantina

Atas sebab-sebab seperti peningkatan jumlah keluarga dua pendapatan, peranan lelaki-wanita yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, rekreasi dan tingkah laku membeli telah berubah dengan ketara. Sebagai contoh, semakin banyak "suami rumah" tinggal di rumah dan memikul tanggungjawab utama untuk menjaga anak dan membuat rumah sementara isteri mereka bekerja sepenuh masa. Wanita yang bekerja juga mencari keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Ini menjadikan mereka memilih produk yang menjimatkan masa seperti makanan siap dan beku dan peralatan dan produk pembersih yang lebih cekap.

Kesedaran Alam Sekitar

Pengguna semakin sedar akan pemuliharaan alam sekitar. Pemasar yang bijak telah bertindak balas terhadap peningkatan tahap kesedaran persekitaran pengguna dengan produk yang menonjolkan fakta ini. Salah satu contoh penting ialah pengembangan hidrogen dan kenderaan berkuasa elektrik oleh syarikat motor seperti Tesla dan Honda. Kenderaan tersebut mengeluarkan sisa tidak toksik ke persekitaran seperti air.