Cara Meningkatkan Purata di Excel 2010

Fungsi AVERAGE Microsoft Excel 2010 mengira min aritmetik siri, yang merupakan jumlahnya dibahagi dengan jumlah item dalam siri ini. Apabila setiap nombor dalam siri ini berbeza, rata-rata berubah dengan setiap item data baru. Ini membentuk siri sekunder yang mengesan purata bergerak siri asal. Rata-rata bergerak menunjukkan trend dalam data. Sebagai contoh, jika spreadsheet menjejaki inventori perniagaan anda yang berubah, rata-rata penjualan yang bergerak dapat membantu anda menentukan tahap inventori ideal anda pada setiap akhir bulan.

1

Klik "Fail" di Riben Excel.

2

Klik "Pilihan" di sebelah kiri skrin untuk membuka tetingkap Pilihan Excel.

3

Klik "Add-Ins" di bahagian kiri tetingkap.

4

Klik butang berlabel "Go" di sebelah kotak drop-down berlabel "Excel Add-ins" untuk membuka tetingkap Add-Ins.

5

Tandai kotak berlabel "Analisis ToolPak." Klik "OK."

6

Klik "Data" pada Ribbon Excel.

7

Klik "Analisis Data" dalam kumpulan Analisis untuk membuka tetingkap Analisis Data.

8

Pilih "Purata Bergerak" di tetingkap Analisis Data. Klik "OK" untuk membuka tetingkap "Purata Bergerak".

9

Klik butang di kotak teks berlabel "Input Range." Klik dan pilih data yang rata-rata bergeraknya anda mahukan Excel.

10

Klik butang di kotak teks berlabel "Julat Keluaran." Klik dan pilih sel di mana anda mahu rata-rata bergerak muncul.

11

Masukkan nilai di kotak teks berlabel "Selang." Nilai ini menerangkan jumlah angka yang mesti dipertimbangkan oleh setiap purata. Sebagai contoh, jika setiap purata mesti mengira min tiga nombor sebelumnya, masukkan "3."

12

Klik "OK." Excel akan memasukkan purata bergerak siri ini.