Komponen untuk Rancangan Pembangunan Perniagaan

Rancangan pengembangan perniagaan memberikan panduan kepada organisasi dalam tujuan, termasuk misi, visi dan nilai-nilai, serta produk atau perkhidmatan, khalayak sasaran dan strategi yang akan mereka gunakan untuk mencapai kejayaan. Rancangan pengembangan perniagaan yang berjaya merangkumi analisis situasi, analisis SWOT dan tujuan, objektif, strategi dan taktik yang digariskan dengan jelas. Rancangan ini memberi panduan untuk semua anggota organisasi.

Analisa situasi

Analisis situasi adalah proses mengumpulkan maklumat dalaman dan luaran untuk membantu dalam membuat rancangan pengembangan perniagaan. Maklumat luaran merangkumi maklumat mengenai persekitaran perniagaan, ekonomi, industri dan pesaing. Maklumat dalaman merangkumi maklumat mengenai pekerja, termasuk perolehan, umur panjang, kepuasan, serta pelanggan, termasuk siapa mereka, berapa lama mereka menjadi pelanggan, apa yang mereka beli, dan kekuatan atau kelemahan tertentu yang mungkin dimiliki syarikat. Melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengumpulkan maklumat khusus dan fakta mengenai persekitaran perniagaan adalah penting untuk membantu merangka perbincangan yang akhirnya akan membawa kepada pengembangan tujuan, objektif, strategi dan taktik.

Analisis SWOT

Berdasarkan semua maklumat yang dikumpulkan semasa analisis situasi, analisis SWOT secara amnya dilakukan. SWOT bermaksud kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ini adalah proses yang digunakan oleh perniagaan untuk meninjau semua maklumat yang dikumpulkan semasa analisis situasi untuk menentukan bagaimana maklumat itu mempengaruhi perniagaan dengan cara positif dan negatif. Secara amnya, sekumpulan kecil akan melakukan sumbang saran setiap elemen analisis SWOT, menangkap item yang mereka hasilkan dan mengutamakan item tersebut sehingga mereka berakhir dengan tiga hingga lima item utama dalam setiap kategori.

Matlamat, Objektif, Strategi, Taktik

Hasil analisis SWOT berfungsi sebagai input penting untuk penetapan tujuan, objektif, strategi dan taktik. Matlamat adalah tahap tinggi dan menunjukkan apa rancangan pembangunan perniagaan dirancang untuk dicapai dalam arti umum yang luas. Objektif lebih spesifik dan merangkumi hasil dan garis masa yang jelas dan terukur. Strategi menunjukkan bagaimana syarikat akan mencapai objektifnya dengan memanfaatkan kekuatan dan peluangnya, dan mengatasi kelemahan dan ancamannya. Taktik beroperasi dan menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilakukan syarikat untuk mencapai strateginya.