Mengenai Etika dalam Perakaunan Pengurusan

Perakaunan pengurusan adalah fungsi perniagaan dalaman yang bertanggungjawab untuk menguruskan maklumat kewangan syarikat. Pemilik perniagaan sering menggunakan perakaunan pengurusan untuk memperuntukkan kos perniagaan untuk barang atau perkhidmatan, menyediakan anggaran operasi dan meramalkan output atau penjualan pengeluaran.

Etika adalah bahagian penting dalam perakaunan pengurusan, dan syarikat mengikuti kod etika atau tingkah laku yang menangani masalah / masalah etika bagi akauntan pengurusan. Dilema etika akauntan pengurusan meningkat sebagai tindak balas terhadap data besar, kecerdasan buatan dan teknologi lain, seperti yang dilaporkan dalam edisi September 2019 Jurnal CPA . Kod etika organisasi profesional memberikan panduan yang bermanfaat.

Institut Akauntan Pengurusan (IMA)

Institut Akauntan Pengurusan (IMA) adalah organisasi profesional yang bertanggungjawab untuk membuat garis panduan perakaunan pengurusan. IMA memberikan etika perakaunan pengurusan untuk akauntan berlesen, dan akauntan tidak berlesen juga dapat menggunakan piawaian etika ini untuk mengatur kerjaya perakaunan mereka. Prinsip etika IMA adalah berdasarkan kejujuran, keadilan, objektif dan tanggungjawab. Anggota IMA mesti menggunakan prinsip etika ini ketika melibatkan diri dalam perkhidmatan perakaunan untuk syarikat mereka dan masyarakat umum.

Piawaian Profesional IMA

IMA menekankan empat standard tingkah laku etika untuk akauntan pengurusan. Contoh Amalan Profesional Etika Pernyataan IMA menentukan bagaimana akauntan harus melakukan diri mereka dalam urusan perniagaan harian mereka.

Contoh :

  • Kompetensi. Akauntan mesti memiliki kepakaran profesional yang mereka iklankan, dan mereka harus memastikan pengetahuan dan kemahiran perakaunan mereka segar melalui pendidikan berterusan.
  • Kerahsiaan . Akauntan hanya boleh mendedahkan maklumat mengikut budi bicara penyelia mereka.

  • Kesepaduan . Akauntan dilarang melakukan perbuatan yang tidak beretika.
  • Kredibiliti . Maklumat perakaunan mesti disampaikan secara adil dan objektif kepada semua pemegang kepentingan perniagaan.

Etika pengurusan memastikan bahawa semua maklumat kewangan dilaporkan kepada pemilik perniagaan, pengarah atau pengurus. Akauntan yang gagal melaporkan maklumat negatif atau menggunakan maklumat kewangan dalaman syarikat untuk keuntungan peribadi boleh menimbulkan situasi undang-undang yang serius bagi perniagaan. Pemilik perniagaan sering memerlukan semua maklumat, baik atau buruk, ketika meninjau operasi perniagaan dan membuat keputusan. Etika perakaunan juga memastikan bahawa setiap pekerja boleh dipercayai dengan maklumat perniagaan yang sensitif.

Melancarkan Kelakuan Tidak Beretika

Syarikat boleh memilih untuk bertindak tidak beretika dalam persekitaran perniagaan. Pemilik perniagaan boleh menentukan bahawa tingkah laku yang tidak beretika tidak semestinya menyalahi undang-undang, logik yang mewujudkan kawasan yang kelabu dalam perniagaan. Akauntan pengurus sentiasa boleh menolak had etika semasa merekod dan melaporkan maklumat kewangan. Syarikat harus memberikan penjelasan terperinci kepada mereka yang melakukan audit luaran mengenai prosedur perakaunan yang dipersoalkan untuk memastikan kepatuhan pada standard amalan IMA.

Akibat daripada Tindakan Tidak Beretika

Akauntan yang tidak mematuhi kod etika perakaunan IMA menghadapi pelbagai hukuman. Akauntan mungkin kehilangan sijil profesional mereka, dikeluarkan dari kedudukan perakaunan dan menghadapi hukuman undang-undang bergantung pada tindakan yang tidak sesuai. Akauntan pengurusan yang tidak mendedahkan operasi perakaunan yang tidak sesuai di syarikat mereka juga boleh dipertanggungjawabkan. Menjaga kepercayaan masyarakat umum terhadap syarikat adalah tanggungjawab utama akauntan pengurusan.