Cara Menamatkan Surat Syarikat

Akhir surat syarikat sama pentingnya dengan permulaannya. Akhir surat merangkum fakta dan percubaan surat tersebut untuk memberikan ketetapan dan kesimpulan. Di samping itu, akhir surat syarikat menentukan pengirim dan memberi nasihat kepada pembaca mengenai sebarang dokumen atau maklumat tambahan yang disertakan dengan surat tersebut.

1

Gunakan perenggan terakhir badan surat untuk mengikat hujung yang longgar. Terima kasih pembaca atas masa dan perhatiannya. Minta ikuti pertemuan atau perbualan, jika perlu, dan sertakan nombor hubungan langsung atau e-mel pengirim jika tidak disertakan di kepala surat.

2

Berikan penutupan profesional, seperti "Terima kasih" atau "Salam." Jaga nada penutup, dan juga seluruh huruf, ramah, walaupun maklumat surat itu sukar atau menekan. Huruf besar hanya huruf pertama dari kata pertama penutup dan akhiri penutupan dengan koma, seperti "Milikmu benar-benar" atau "Dengan hormat milikmu."

3

Sertakan nama dan tajuk bercetak pengirim. Pisahkan penutup dan nama yang dicetak dengan empat baris untuk memberi ruang yang cukup untuk tandatangan bertulis. Senaraikan alamat pengirim dan maklumat hubungan di bawah tandatangan yang dicetak, hanya jika tidak disertakan pada surat syarikat.

4

Nyatakan lampiran atau lampiran pada surat tersebut. Ketik "Lampiran" dan sertakan bilangan item yang dilampirkan atau dilampirkan dalam kurungan. Sebagai contoh, ketik "Lampiran (4)" jika surat itu memiliki empat item tertutup yang dilampirkan pada surat perusahaan.

5

Berikan inisial rujukan sekiranya seseorang selain pengirim surat menaip huruf tersebut. Sertakan inisial jurutaip pada akhir huruf dengan huruf kecil. Nyatakan siapa jurutaip telah menyelesaikan tugas dengan memasukkan inisial pengirim dalam huruf besar sebelum inisial taip, seperti HC: ds.