Pertimbangan dalam Penilaian Prestasi Pengurus

Untuk lebih baik atau lebih buruk, pengurus anda adalah penjana hasil yang perlu dinilai prestasi. Gaji gaji, faedah dan peluang untuk kenaikan pangkat merangkumi bagaimana anda menilai hasil kerja pengurus - sumbangannya ke aliran pendapatan syarikat anda - semasa tinjauan prestasi. Sama ada tinjauan ini membuang masa atau pertukaran yang bermakna bergantung pada pelaksanaan sistem penilaian yang tersusun dengan baik yang menilai kemahiran pengurus dalam bidang yang merangkumi penyeliaan dan perancangan pekerja.

Kemahiran Penyeliaan

Kemahiran penyeliaan diperlukan agar seseorang pengurus berjaya memimpin orang lain. Oleh itu, anda harus menilai kemampuan pengurus untuk memanfaatkan kemahiran ini dengan cara yang mempengaruhi matlamat perniagaan secara positif. Contohnya, pengurus yang membuli pekerja memberi kesan negatif terhadap moral mangsa dan rakan sekerjanya, serta produktiviti syarikat. Atas sebab ini, tentukan sama ada pengurus bergantung pada kemahiran melatih dan bukannya intimidasi untuk memotivasi pekerja. Juga penting untuk dipertimbangkan jika pengurus menetapkan tujuan yang sesuai, memberikan maklum balas dan membuat pekerja bertanggungjawab dengan cara yang adil dengan menguatkuasakan peraturan.

Kemahiran Merancang

Mengenal pasti hasil yang diinginkan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai matlamat sangat penting untuk kejayaan syarikat. Oleh itu, penting bagi anda untuk menilai pengurus mengenai kemampuannya merancang, mengatur dan mengawal kerja pekerja untuk memenuhi objektif syarikat anda. Sebagai contoh, seorang pengurus harus unggul dalam menerjemahkan harapan anda menjadi item tindakan yang dapat dipegang dan dijalankan oleh laporan langsungnya. Juga penting adalah pemahaman pengurus mengenai rancangan perniagaan syarikat anda, kemampuannya untuk fokus pada prestasi dan bakatnya untuk menyampaikan maklumat ini melalui rancangan operasi dan taktikal yang dapat dilaksanakan yang sesuai dengan strategi korporat. Anda juga harus mempertimbangkan kemampuan pengurus untuk menetapkan keutamaan,memberi tekanan tegas untuk mendorong pekerja untuk mematuhi rancangan dan membuat pekerja bertanggungjawab atas sumbangan mereka terhadap pencapaian matlamat syarikat.

Kemahiran Kepimpinan

Seorang pengurus mesti mempunyai kemahiran kepemimpinan untuk menjadi berkesan. Oleh itu, penting untuk menilai kemampuan pengurus untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan tepat, menggariskan harapan dan memberi arahan untuk memastikan kerja pekerja memenuhi harapan. Juga, pertimbangkan jika pengurus adalah pemimpin yang merangkul misi syarikat anda, menetapkan matlamat yang tepat dan mewujudkan asas untuk mengesan kemajuan. Sama pentingnya untuk menilai sama ada pengurus menunjukkan kemampuan untuk menggerakkan pekerja dan sumber di sepanjang jalan yang betul dan memberikan peneguhan positif. Anda harus menilai kemampuan pengurus untuk mengaitkan dengan pekerja tugas yang harus mereka selesaikan agar operasi syarikat anda berjaya dan kemampuannya untuk memberi inspirasi kepada orang lain untuk berkembang secara profesional.

Kemahiran komunikasi

Apabila pengurus berkomunikasi secara berkesan dengan pekerja, pekerja itu akan mengambil maklumat yang boleh dia bertindak. Atas sebab ini, nilaikan kemampuan pengurus untuk memberikan maklum balas dalam istilah tertentu. Sebagai contoh, pertimbangkan jika pengurus berkomunikasi secara berkesan dan tepat pada masanya yang memastikan ahli pasukan melakukan yang terbaik untuk syarikat. Juga, menilai kemampuan pengurus untuk menyampaikan maklumat berkaitan tugas yang sesuai dan terangkan bagaimana tindakan pekerja penting kepada syarikat. Sama pentingnya, pertimbangkan bagaimana pengurus menangani masalah, menyampaikan maklumat mengenai masalah dan menjalin hubungan produktif dengan ahli pasukan dalaman dan luaran.